Garnkort

Nytt for i år!

GARNKORTET kan kjøpes som tilleggskort til Sørlikortet. Ett garnkort gjelder for en natt, 5 garn. Største tillatte maskestørrelse er 26 mm. Alle garn skal være tatt opp om dagen mellom kl 1000-1800. Sjøene det gjelder er Lenglingen, Ulen og Rengen.

Garnkort kjøpes kun på inatur.