Kart

 

Sørlikortet gjelder for hele gamle Sørli kommune med unntak av følgende områder: Tissvasstjønna, Holden, Holdenelva, Vestre Piktjønna, Tortjønna ved Aunet, Gravfossen i Inderdalselva, Kvernfossen opp Holøla til Lensmansholmen, Skålesstrømmen, Svarttjønna ved Skåle, og Daltjønna ved Linneset.

Ørretfiske

Ørret finnes i alle vatn, elver og bekker med fisk i. De største ørretene blir som oftest tatt i de store innsjøene i Sørli’s dalbotn. Fjellvatna i Sørli er imidlertid også kjent for sitt gode fiske. I fjellet kan Blåfjellvatna og fjellvatna vest for Berglia (Lakavatnet, Luruvatna, Akselvatna, lngeltjønna, Holmtjønna m.fl), samt Strivatnet nevnes som eksempler på meget gode ørretvatn. Ellers finnes mange mindre…?

Det beste rådet vi kan gi deg er å spørre våre lokalkjente kortselgere om råd og tips. Vi ønsker likevel å komme med noen hovedtrekk når det gjelder fiske i Sørli.

Elvefiske

Av elvestrekninger som kan være verdt å prøve kan vi nevne:

• Lakavsselva
• Berglielva/lnderdalselva
• Gravåa
• Strielva
• Julesstrømmen
• lngeldøla
• Øvre del av Holøla
• Gusselva
• Fjelløyelva
• Eideselva

Røyefiske

Noen vatn med røye:

• Lenglingen
• Rengen
• Rørsjøen
• Stortjønna nord for Bakken
• Langvatnet
• Bergtjønna nord for Berglia

• Ulen

• Stuguvatnet

• Fjelløya
• Arvatnet
• Kingen
• Gusvatnet
• Kjerdela

• Fiskløysa og Stamtjønna i Aunet

Spesielt er Lenglingen kjent for sitt gode røyefiske på vårisen. Kjerdela og Fiskløysa er andre vatn med godt rykte for røyefiske. Fiskevatn med røye er avmerket med R på kartet.

Andre fiskearter

I Stuguvatnet og Rørsjøen finnes sik. Det selges et ekstra garnkort for sik i Stuguvatnet. Lake finnes i alle de store innsjøene i Sørli: Lenglingen, Ulen, Rengen, samt i fjellvatna Lakavatnet, lngeltjønna, Akselvatna, m.fl. vest for Berglia.

 

Vår nærmeste samarbeidspartner i øst: Hotagenkortet

Vår nærmeste samarbeidspartner i vest: Nordlikortet

Det finnes også private aktører hvor du kan kjøpte tilgang til de områdene som ikke inngår i Sørlikortet. Sjekk ut Skålesstrømmen og Yttredal Vestre