Om Sørlikortet

Sørlikortet – 1 000 fiskevann på et fiskekort!

Sørli er ei vakker fjellbygd, som ligger langs Fiskevegen i Lierne kommune i Trøndelag. Bygda består av et titalls spredte grender og har ca 500 innbyggere. Før 1964 var Sørli en egen kommune. Nå er de to gamle kommunene Sørli og Nordli slått sammen til en kommune: Lierne.
Lierne har i noen sammenhenger blitt kalt for «Lille Alaska». Det er kanskje ikke så rart: Kommunen er et eldorado for sportsfiskere og andre som liker storslagen natur.
Sørlikortet er en sammenslutning av statlige og private fiskerettsinnehavere i Sørli som tilbyr sportsfiske til allmennheten gjennom et felles fiskekort. Når du løser Sørlikortet kan du fiske hvor som helst i Sørli, bortsett fra noen få vann og elvestrekninger som er unntatt fra kortet. Disse unntakene er merket med skravur på kartet.
Med Sørlikortet kan du fiske med stang og håndsnøre med inntil tre kroker. Mer detaljerte fiskeregler finner du under Regler på nettsiden og trykt bak på fiskekortet.

Sørlikortet gjelder for hele gamle Sørli kommune med unntak av følgende områder: Tissvasstjønna, Holden, Holdenelva, Vestre Piktjønna, Tortjønna ved Aunet, Gravfossen i Inderdalselva, Kvernfossen opp Holøla til Lensmansholmen, Skålesstrømmen, Svarttjønna ved Skåle, og Daltjønna ved Linneset.

Sørlikortet får du kjøpt både gjennom Inaturs salgssystem på internett, og hos lokale grunneiere og butikker i Sørli.

Priser:

Korttype Innenbygdsboende Utenbygdsboende/Utlendinger
Døgnkort 100,- 100,-
Ukekort 350,- 350,-
Årskort 450,- 650,-
Årskort med ektefelle/samboer 700,- 900,-

Kjøp gjennom internett er en trygg, rask og praktisk måte å sikre seg fiskekort på allerede før du setter kursen mot Sørli. Du betaler med VISA, Eurocard eller Mastercard, og kan skrive ut gyldig fiskekort direkte fra din datamaskin. Skal du kjøp årskort må du dog innom en av lokalbutikkene eller noen av grunneierne.

GARNKORTET kan kjøpes som tilleggskort til Sørlikortet. Ett garnkort gjelder for en natt, 5 garn. Største tillatte maskestørrelse er 26 mm Alle garn skal være tatt opp om dagen mellom kl 1000-1800.
Gyldig i 1 dager fra valgt dag
Kan kun kjøpes på nett, via inatur å sjøene det gjelder er Lenglingen, Ulen og Rengen 😃

Kjøp digitalt her!

Butikker i Lierne som selger Sørlikortet

Skitt fiske!!

IMG_1525

Les hva andre skriver om Lierne:

https://www.ut.no/artikkel/1.10845084/